Error

Jūsų naršyklė nepalaikoma šiuo metu. Prašome ją atnaujinti arba naudokite kitą.

ACIU card activation

To participate in the loyalty program, please fill out this information:
*
9440003700
Next

Atkreipiame dėmesį, kad nuo šiol registruodami kortelę turite suvesti 9 paskutinius kortelės numerio skaitmenis.

AČIŪ kortelės turėtojau, Jūsų duomenis saugome atsakingai!

Nuo šiol pagal 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliosiančio ES Duomenų apsaugos reglamento atliktus pokyčius atnaujinome MAXIMOS lojalumo programos AČIŪ taisykles ir privatumo politiką. Kviečiame susipažinti su naujomis taisyklėmis ir privatumo politika ir užpildyti naująją lojalumo programos AČIŪ anketą.

Tik atnaujinę duomenis ir sutikę su lojalumo programos taisyklėmis bei privatumo politika, toliau galėsite naudotis visais AČIŪ kortelės Jums teikiamais privalumais.

ACIU card activation

To participate in the loyalty program, please fill out this information:
*
94400037006
*

AČIŪ kortelės turėtojau, Jūsų duomenis saugome atsakingai!

Nuo šiol pagal 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliosiančio ES Duomenų apsaugos reglamento atliktus pokyčius atnaujinome MAXIMOS lojalumo programos AČIŪ taisykles ir privatumo politiką. Kviečiame susipažinti su naujomis taisyklėmis ir privatumo politika ir užpildyti naująją lojalumo programos AČIŪ anketą.

Tik atnaujinę duomenis ir sutikę su lojalumo programos taisyklėmis bei privatumo politika, toliau galėsite naudotis visais AČIŪ kortelės Jums teikiamais privalumais.

ACIU card join

To join ACIU cards, enter cards numbers

oldCardNo

94400037006

newCardNo

94400037006

Atkreipiame dėmesį, kad nuo šiol registruodami kortelę turite suvesti 9 paskutinius kortelės numerio skaitmenis.

AČIŪ kortelės turėtojau, Jūsų duomenis saugome atsakingai!

Nuo šiol pagal 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliosiančio ES Duomenų apsaugos reglamento atliktus pokyčius atnaujinome MAXIMOS lojalumo programos AČIŪ taisykles ir privatumo politiką. Kviečiame susipažinti su naujomis taisyklėmis ir privatumo politika ir užpildyti naująją lojalumo programos AČIŪ anketą.

Tik atnaujinę duomenis ir sutikę su lojalumo programos taisyklėmis bei privatumo politika, toliau galėsite naudotis visais AČIŪ kortelės Jums teikiamais privalumais.

MAXIMOS AČIŪ lojalumo programos taisyklės ir privatumo politika

Lojalumo programos AČIŪ taisyklės (santrauka)

Užsiregistravę dalyvauti lojalumo programoje AČIŪ (toliau – Programa), Jūs gausite specialias akcijas, nuolaidas, pasiūlymus ir kitus Programos privalumus visose parduotuvėse MAXIMA, o taip pat Programos partnerių prekių bei paslaugų teikimo vietose.
Pirkdami parduotuvėse MAXIMA, visuomet pateikite savo AČIŪ kortelę ir kaupkite MAXIMOS pinigus (1% nuo pirkinių sumos). Vieno MAXIMOS pinigo vertė lygi 1 €. Sukauptais MAXIMOS pinigais galima padengti iki 99% pirkinio sumos parduotuvėse MAXIMA. Sukaupti MAXIMOS pinigai į grynuosius pinigus nekeičiami. MAXIMOS pinigai nesuteikiami ir jais negalima atsiskaityti už tabako gaminius, alkoholinius gėrimus, MAXIMOS dovanų korteles ar čekius, trečiųjų asmenų teikiamas paslaugas, pradinio maitinimo pieno mišinius, cukrų „Optima linija“, taip pat kitas prekes ir paslaugas, kurių sąrašą rasite Programos Taisyklėse.
Per kalendorinius metus sukaupti MAXIMOS pinigai galioja iki kitų metų paskutinės vasario mėn. dienos. Per nustatytą galiojimo laiką nepanaudoti MAXIMOS pinigai anuliuojami ir nekompensuojami.
Jei anksčiau turėjote AČIŪ kortelę, tačiau ją praradote ar ji susidėvėjo ir įsigijote naują, Jūs galite apjungti senąją ir naująją korteles bei perkelti į naująją kortelę MAXIMOS pinigus ir Jums skirtus asmeninius pasiūlymus. Jeigu praradote AČIŪ kortelę, rekomenduojame nedelsiant ją užblokuoti. Korteles apjungti ar Kortelę užblokuoti galite savo AČIŪ paskyroje arba kreipdamiesi į mus Taisyklėse numatytais būdais.
Programoje dalyvaujate iki to momento, kol Jūs savo narystę atšaukiate arba tol, kol Jūsų AČIŪ kortelė yra aktyvi. Jūsų dalyvavimas Programoje nutraukiamas, jeigu Jūs užblokuojate AČIŪ kortelę ir per 3 mėnesius jos neatblokuojate, jeigu per 14 (keturiolika) mėnesių iš eilės Jūs nei karto nepanaudojate Kortelės, taip pat kitais Taisyklėse numatytais atvejais.
Norėdami, kad Kortelė tinkamai veiktų ir ilgai tarnautų, ją saugokite nuo aukštos temperatūros ir elektromagnetinio poveikio, mechaninių pažeidimų, laikykite saugiai, atskirai nuo mobiliojo telefono, raktų, žiebtuvėlių ir pan.
Mes pasiliekame teisę bet kada keisti Programą, jos Taisykles ir Privatumo politiką, pakeitimus publikuodami www.maxima.lt/aciu, o taip pat, mūsų pasirinkimu, ir kitu būdu (el. paštu, MAXIMOS parduotuvėse, kitur).
Norėdami gauti daugiau informacijos apie Programą, susipažinkite su išsamiomis Programos Taisyklėmis, kurias rasite čia.

Lojalumo programos AČIŪ privatumo politika (santrauka)


Administruodami lojalumo programą AČIŪ, mes tvarkome registracijos anketoje Jūsų pateiktus anketinius duomenis, o taip pat duomenis apie Jūsų pirkimo operacijas, užregistruotas Jums naudojant AČIŪ kortelę.
Jūsų duomenis mes naudojame administruodami lojalumo programą AČIŪ, teikdami Jums programos privalumus, pasiūlymus ir informaciją (jeigu sutikote juos gauti), formuodami ir teikdami Jums asmeninius pasiūlymus (jeigu sutikote juos gauti ir būti profiliuojamu šiuo tikslu), taip pat statistikos, rinkos ir mūsų pirkėjų elgesio tyrimo bei analizės tikslais.
Jūsų duomenis mes tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu (pvz.: sutikimas dalyvauti lojalumo programoje AČIŪ, gauti lojalumo programos AČIŪ pasiūlymus ir informaciją, gauti asmeninius pasiūlymus ir būti profiliuojamu šiuo tikslu), mūsų teisėto intereso pagrindu (naudojant duomenis statistikos, rinkos ir mūsų pirkėjų elgesio tyrimo bei analizės tikslais), taip pat vykdydami mums kylančias ir taikomas teisines prievoles.
Jūsų duomenis mes tvarkome visą laikotarpį, kol Jūs dalyvaujate lojalumo programoje AČIŪ, o kai duomenys yra tvarkomi pagal Jūsų sutikimą (pvz.: teikiant Jums programos pasiūlymus ir informaciją ir (arba) asmeninius pasiūlymus) – kol galioja Jūsų sutikimas. Duomenis apie su AČIŪ kortele užregistruotas Jūsų pirkimo operacijas mes tvarkome penkerius metus nuo pirkimo operacijos atlikimo dienos, bet ne ilgiau, nei Jūs dalyvaujate lojalumo programoje AČIŪ. Ilgesnis duomenų saugojimas galimas tik teisės aktuose ir (arba) Privatumo politikoje numatytais atvejais.
Teikdami Jums programos privalumus, asmeninius pasiūlymus ir (ar) siekdami kitų programos tikslų, mes galime naudoti automatizuotą asmens duomenų analizę, įskaitant Jūsų profiliavimą. Mes galime grupuoti ir analizuoti Jūsų duomenis pagal Jūsų pirktas prekes, lankomas parduotuves ir (arba) atsižvelgdami į kitus Jums būdingus požymius. Mūsų atliekami Jūsų duomenų analizės ir profiliavimo veiksmai neturi Jums jokio teisinio ar panašaus reikšmingo poveikio. Jūs turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, bet kada atšaukti savo sutikimą ir reikalauti nutraukti tolimesnį savo asmens duomenų tvarkymą, kai Jūsų duomenis mes tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys yra tvarkomi remiantis mūsų teisėtais interesais, reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis, apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kol Jūsų prašymu bus patikrintas jų tvarkymo teisėtumas, reikalauti ištrinti asmens duomenis, reikalauti perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui (kai duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis pagal Jūsų sutikimą), teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos – www.ada.lt).
Norėdami gauti daugiau informacijos apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, duomenų tvarkymo pagrindus, tikslus, jų saugojimo terminus, gavėjus, savo teisių įgyvendinimą, susipažinkite su išsamia Privatumo politika, kurią rasite čia.
Visais duomenų tvarkymo klausimais galite susisiekti su mumis el. paštu klientai@maxima.lt, internetu www.maxima.lt/pagalba, infolinijos nemokamu telefonu 8 800 20 050 arba kreiptis į mūsų Duomenų apsaugos pareigūną dpo@maxima.lt. Ši Privatumo politika gali būti atnaujinama jos pakeitimus publikuojant www.maxima.lt/aciu, o taip pat, mūsų pasirinkimu, apie atnaujinimus informuojant kitu būdu (el. paštu, MAXIMOS parduotuvėse ir kitur).
*
*
*
*
+370
*

Residence

About residence
*
  *

     Get offers

     I would like to receive offers from me in the following ways

     My profile

     *
     *
     *
     *
     *
     +370
     *
     *

     Residence

     About residence
     *
      *

         Get offers

         I would like to receive offers from me in the following ways

         * About password tooltip
         *

         Data change history header

         ACIU card
         History object Last change date and time Action / Amendment made by
         Actions
         Active the card
         Activate the card after joining
         Card blocking
         Unlocking the card
         My profile
         Name
         Mobile number
         e-mail
         Date of birth
         Sex
         The location of the place of residence
         My consents:
         I agree with the AČIŪ (PALDIES or AITAH) Loyalty Program Terms and Privacy Policy
         I agree to receive personal Loyalty Program AČIŪ (PALDIES or AITAH) suggestions according to my purchasing history and other attributes and be profiled for this purpose
         I agree to receive Loyalty Program AČIŪ (PALDIES or AITAH) offers and information
         The ways in which I agree to receive offers and information that I own
         By mobile phone number (SMS)
         By email
         By social networks
         By mobile phone number (apps)
         Campaign notifications in the MAXIMA mobile app
         Geolocation notifications in the MAXIMA mobile app

         Or you really want cancel loyalty?

         Your card will be blocked and deleted account data

         Are you sure do not want to receive your personal offers?-head

         Are you sure do not want to receive your personal offers?-main

         Are you sure do not want to receive personal offer and loyalty program offers

         Do you want to receive information?

         Are you sure do not want to receive loyalty program offers

         Do you want to receive loyalty program information?

         You did not select any channels you would like to receive personal or general offers?

         Will you specify?

         Select identity type.

         Get code

         The code has been sent.

         Save changes

         Profile data has been successfully update

         Profile data has been successfully created

         Your refusal to participate in the loyalty program is accepted

         Please specify new card number

         94400037006

         JoinOldProfileData

         Close

         JoinBirthDatesDoNotMatch-header

         JoinBirthDatesDoNotMatch-body
         JoinCardIsAlreadyRegistered

         CardBlocked-head

         CardBlocked-main

         Here you can see your old data

         If your profile data has changed, make sure to update it

         Here you can see your old data and agreements

         If your profile data has changed, make sure to update it to get info on deals